TUA Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı giriş sınav duyurusu;

TUA Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı giriş sınav duyurusu

TUA Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı giriş sınav duyurusu...

UZAY TEKNOLOJİLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

 1. GENEL BİLGİLER

Türkiye Uzay Ajansı’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu derece kadrolara atanmak ve Uzay Teknolojileri Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 21/1/2022 tarih ve 31726 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir. Kadrolara ilişkin talep edilen bölümler ve kontenjanların dağılımı aşağıda belirtilmiş olup giriş sınavı tek aşamalı ve sözlü olarak 6-10 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
Grup 1
Bölüm: Mekatronik Mühendisliği; Mekatronik Sistemler Mühendisliği; Kontrol Mühendisliği; Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği; Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1
Grup 2
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği; Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği; Yazılım Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1
Grup 3
Bölüm: Kimya Mühendisliği; Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya; Kimya ve Süreç Mühendisliği; Kimya Yüksek Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1
Grup 4
Bölüm: Fizik Mühendisliği KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1
Grup 5
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Küresel ve Uluslararası İlişkiler; Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler; Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği; Uluslararası Çalışmalar; Uluslararası ve Halkla İlişkiler
KPSS Puan Türü: KPSSP36 Adet: 1
Grup 6
Bölüm: Elektronik Mühendisliği; Mikroelektronik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği; Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği; Telekomünikasyon Mühendisliği; Elektrik Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1
Grup 7
Bölüm: Harita Mühendisliği; Geomatik Mühendisliği; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği; Harita ve Kadastro Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1
Grup 8
Bölüm: Havacılık ve Uzay Mühendisliği; Havacılık Mühendisliği; Uçak ve Uzay Mühendisliği; Uzay Mühendisliği; Uzay ve Uydu Mühendisliği; Uçak Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 2

Grup 9
Bölüm: Malzeme Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği; Seramik Mühendisliği; Nanoteknoloji Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1

 1. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

 3. İlanda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmak,

 4. 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) ilgili puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmak,

 5. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört (4) katı aday arasına girmek. (Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak KPSS ilgili puan sıralamasına göre, son aday ile aynı puana sahip başka adaylar da olması durumunda diğerleri de giriş sınavına alınacaktır.)

 6. Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya son iki yıl içinde alınmış, dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

 7. Adaylar öğretimini tamamladıkları bölümlerine göre bu ilanda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla en fazla 1 tercihte bulunabilirler.

 1. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

 1. Başvurular 23/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Türkiye Uzay Ajansı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 2. Yükseköğrenim mezuniyet ve öğrenim bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların ekleme/düzeltme yapmaları için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncelleştirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.

 3. Kariyer Kapısı başvuru profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar. Türkiye Uzay Ajansı bu konuda sorumluluk sahibi olmayıp gerçeğe aykırı beyanda bulunan şahıslarla ilgili idari ve adli işlem başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

 4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine doğrulama bağlantısı içeren ve son bir ay içinde e-Devlet üzerinden alınan denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

 5. e-Devlet üzerinden açılan Kariyer Kapısı platformunda yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların fotoğrafını (600x800 piksel boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.

 6. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.


 1. Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların başvuruların sona ereceği 06/02/2023 tarihi saat: 17:30’a kadar “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 2. Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecektir.

 3. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen unvan sayısının dört (4) katı kadar aday belirleme işlemi; adayların KPSS puan türü/puanı ve tercihlerine göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak tercih etmiş oldukları kadro unvanına ilişkin talep edilen lisans bölüm alanlarından sadece biri için gerçekleştirilecektir.

 4. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 5. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

 1. ÖN DEĞERLENDİRME

 1. 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) ilanlarda istenilen puan türünden en yüksekten başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört (4) katı kadar aday içerisine giren ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerince oluşturulacak Sınav Kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar, giriş sınavına alınacaktır.

 2. Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak KPSS ilgili puan sıralamasına göre, son aday ile aynı puana sahip başka adaylar da olması durumunda diğerleri de giriş sınavına alınacaktır.

 1. SINAV ve KONU KAPSAMI

Giriş sınavı, Uzay Teknolojileri Yönetmeliği hükümlerine göre sözlü olarak 06/03/2023 – 10/03/2023 tarihleri arasında Türkiye Uzay Ajansı’nda yapılacak olup, aynı yönetmeliğin 12 inci maddesi uyarınca adaylar, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde değerlendirmeye tabi olacaktır.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum