Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel Alım İlanı;

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel Alım İlanı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel Alım İlanı...


SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “2 Avukat”, “7 Memur”, “4 Sekreter”, “4 Hizmetli” ve “ 4 Şoför” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre personel alınacaktır. Giriş sınavı; “Avukat”, “Memur”, “Sekreter” ve “Hizmetli” kadroları için sözlü sınav şeklinde, “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

I. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

B) Özel Şartlar:
ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak adaylarda, ekte belirtilen şartları taşımak.

TABLO

II. SINAV BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

- Sınav başvuruları 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10:00`da başlayıp 24 Şubat 2023 Cuma günü saat 23:59’da sona erecektir.
- Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
- Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.
- Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;
- Şoför kadrosu için, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
- Avukat, Memur, Sekreter, Hizmetli ve Şoför kadroları için, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
- Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir. Bu duyurular tebligat hükmünde olup yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

IV. SINAV TARİHİ VE YERİ

-Şoför kadrosu için uygulama sınavı 06 – 10 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. Adayların hangi tarihte uygulama sınavına katılacakları, uygulama sınavında başarılı olan adayların sözlü sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir.
- Avukat kadrosu için sözlü sınavı 14 Mart 2023 Salı günü İstanbul’da yapılacaktır.
- Memur kadrosu için sözlü sınavı 15 Mart 2023 Çarşamba günü İstanbul’da yapılacaktır.
- Sekreter kadrosu için sözlü sınavı 16 Mart 2023 Perşembe günü İstanbul’da yapılacaktır.
- Hizmetli kadrosu için sözlü sınavı 17 Mart 2023 Cuma günü İstanbul’da yapılacaktır.
- Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Söz konusu ilan tebligat hükmündedir.

V. UYGULAMA SINAVI (SADECE ŞOFÖR KADROSU İÇİN)

- Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır.
- Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
- Uygulama sınavında başarılı olan adaylardan, başarı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralama neticesinde, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

VI. SÖZLÜ SINAV KONULARI

- Avukat kadrosu için sözlü sınavı; Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Sigorta Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku ve Genel Yetenek-Genel Kültür konularından yapılacaktır.
- Memur, Sekreter, Hizmetli ve Şoför kadroları için sözlü sınavı; Genel Yetenek-Genel Kültür ve kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneği konularından yapılacaktır.

VII. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı başarı puanı;
- Avukat, Memur, Sekreter ve Hizmetli kadroları için; adayın merkezi sınav (KPSS) puanının %50’si ve sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir.
- Şoför kadrosu için; merkezi sınav (KPSS) puanının %10’u, uygulama sınav puanının %50’si ve sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle belirlenecektir. Başarılı sayılmak için, puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
- Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların sınav başarı puanlarının eşitliği durumunda merkezi sınav (KPSS) puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilir. Yapılan sınav sonucunda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.
Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilen yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

IX. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz on iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.

İlan olunur.SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(Adres: Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 Palladium Tower Kat:34 Ataşehir/İstanbul)
(www.seddk.gov.tr/)

İLETİŞİM(0216) 655 69 00

sinav@seddk.gov.tr

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum