Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici Alım İlanı;

Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici Alım İlanı

Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici Alım İlanı...

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BIDB) emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 KPSS (B Grubu) puanı esas alınmak suretiyle (3) Çözümleyici pozisyonuna sözlü sınav yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2) 2022-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
3) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
4) İstihdam edileceği BIDB’de kullanılmakta olan Java programlama dili ile birlikte diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet Transkript belgesi de kabul edilecektir.)  
5) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek, (yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora yapanlar. İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (yüzyetmişüç) veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 (altı) puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)
6) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak, 
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.  

II- BAŞVURUNUN TARİHİ, ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER 
Adaylar başvurularını, 23.01.2023-06.02.2023 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. (Posta, kargo, vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) 
2) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1) Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,
2) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,
3) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesi ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi,
4) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
5) Programlama dillerini bildiğine dair belgeler. 

Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir. (Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.)

III- BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI
1) Sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; KPSS puanı en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava çağrılacaktır. 
2) Sözlü sınav yeri ve tarihi Kurum resmi internet sayfasından ilan edilecek olup, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

IV- SÖZLÜ SINAV KONULARI
a) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği,
b) Microsoft İşletim Sistemleri ve servisleri ile etki alanı yönetimi bilgisi, 
c) Active Directory, DNS, DHCP bilgisi,
ç) Sanallaştırma platformları bilgisi,
d) Ağ mimarileri, Ağ yönetimi, Ağ İzleme ve Raporlama Sistemleri, Yerel Alan Ağı (LAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (Wireless LAN), Geniş Alan Ağı (WAN) protokolleri, Ağ Erişim Kontrol Sistemleri (NAC), Sanal Özel Ağ (VPN), Güvenlik Duvarı (Firewall) konuları bilgisi. 

V- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Adaylar, Sınav Komisyonun Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için kırk (40) puan, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin her biri için on beş (15) puan üzerinden değerlendirilecektir. 
2) Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilecek. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 
3) Kurumca ihtiyaç duyulması halinde ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir. 
4) Sözlü sınavı kazananlar Kurum resmi internet sayfasında duyurulacak olup, ayrıca adreslerine tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.   

VI- DİĞER HUSUSLAR
1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 
2) Atanmaya hak kazandığı halde belirlenen süre içinde atamaya esas belgeleri teslim etmeyenler ile atandığı halde süresi içinde göreve başlamayanların yerine nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedek adaylar arasında atama yapılabilir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. 
Duyurulur. 


ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum