Türk Standardları Enstitüsü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak;

Türk Standardları Enstitüsü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Türk Standardları Enstitüsü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak...

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Enstitümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2021 veya 2022 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Enstitümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 6 (altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

POZİSYONLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ÖZEL ŞARTLAR maddesinde belirtilen mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.  


B. ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A GRUBU (4 KATA KADAR ÜCRET):
1. Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi) 
Genel Nitelikler 
a. Java yazılım geliştirme konusunda en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak,
b. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde Flutter ile mobil uygulama geliştirme konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
c. Mobil işletim sistemlerinde SQLite ve çevrimdışı (offline) çalışma konusunda tecrübe sahibi olmak,
d. MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,
e. OOP temel ilkelerine (SOLID) hakim,
f. MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
g. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokollerine hakim olmak,
h. Güncel UX/UI trendleri, teknikleri ve teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak,
i. Versiyon kontrol (Git, SVN vb.) ve build otomasyon (Gradle vb.) sistemlerini kullanarak yazılım geliştirmiş olmak.  

B GRUBU (3 KATA KADAR ÜCRET): 
1. Kıdemli Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı, 1 Kişi)
Genel Nitelikler
a. Bilgi işlem birimlerinde; ağ ve güvenlik konularında en az 8 (sekiz) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
b. Firewall, TAP, Load Balancer, Mail Gateway, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, EDR ve PAM gibi ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
c. SIEM altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi, tercihen SOC veya SOME ekiplerinde yer almış olmak,
d. Web uygulamaları güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
e. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak ve raporlama yapabilmek,
f. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
g. Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
h. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konularında bilgi sahibi olmak,
i. Sistem ve ağ altyapıları hakkında tecrübe sahibi olmak,
j. Siber istihbarat kaynaklarının takibi ve raporlamaların yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak,
k. Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional(OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak
l. Checkpoint CCSA, Fortinet NSE4, Palo Alto PCNSA sertifikalarından en az birine sahip olmak,
m. Açık Kaynak güvenlik çözümleri (Snort, Suricata, Metasploit framework vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
n. Zafiyet tarama araçları (Nexpose, Nessus, Acunetis, Netsparker veya muadili) konusunda bilgi sahibi olmak,
o. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,
p. En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, HP/Aruba, Enterasys, Huawei, Juniper vb. uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak
q. Yönlendiriciler, Erişim Noktası (access point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
r. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşunda IEEE 802.1x bilgi ve deneyim sahibi olmak.
Tercih Sebepleri
a. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak, 
b. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak ve belgelemek;
· Cisco Certified Network Associate (CCNA),
· Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
· Cisco Certified Security Professional (CCSP),   

C GRUBU (2 KATA KADAR ÜCRET):
1. Veri Tabanı Yöneticisi (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 Kişi)
Genel Nitelikler 
a. SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
b. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,
d. MS SQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
f. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g. Clustering, AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Failover Cluster ve Replication teknolojilerde tecrübeli olmak,
h. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak.  
Tercih Sebepleri
a. Loglama araçları kurulum ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
b. Analitik, kök-neden analizi yapabilecek olup sistem yazılımları ve Script Language (Bash, Shell) konusunda tecrübe sahibi olmak. 

2. Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 Kişi) 
Genel Nitelikler 
a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde uygulama sunucusu yöneticisi (admin) düzeyinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
b. Web ve Java tabanlı uygulama sunucusu yazılımları (IHS, APACHE) yönetiminde tecrübe sahibi olmak ve performans ve izleme konularında bilgi sahibi olmak,
c. VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d. Temel seviyede ağ ve active directory entegrasyonu ile kullanıcı yönetimi bilgisine sahip olmak,
e. Sistem yönetimini kolaylaştırmak amacıyla script yazma konusunda deneyim sahibi olmak,
f. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
g. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i. Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Disk teknolojileri, ethernet, hba, raid vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
j. DHCP, DNS ve Proxy servisleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
Tercih Sebepleri
a. Tercihen WebSphere Application Server yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
b. Tercihen Continous Delivery/Deployment/Integration yönetiminde tecrübe sahibi olmak.
c. Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,
d. Açık kaynak kodlu sistem yazılımları (izleme/monitor yazılımları, sistem yönetim yazılımları, konfigürasyon yönetimi yazılımları ve benzeri yazılımlar) kurulumu, sisteme ve ihtiyaca göre uyumlulaştırılması ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
e. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 


3. .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 Kişi)
Genel Nitelikler
a. .NET/C#/ASP.NET ortamında en az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
b. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
c. .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
e. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli,
f. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
g. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,
h. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
i. Web servisleri, SOAP, WCF, API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
j. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
k. MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
l. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak.
Tercih Sebepleri
a. Microsoft Dynamics CRM konusunda tecrübe sahibi olmak,
b. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,
c. Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak.  

4. Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 Kişi)
Genel Nitelikler
a. Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek. 
b. Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hâkim olmak,
c. Sürekli entegrasyon araçları, proje takibi ve planlama yazılımları (TFS, Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,
d. Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,
e. JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak,
f. SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,
g. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak,
j. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
Tercih Sebepleri
a. Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,
b. İş süreçleri yönetimi konusunda eğitim katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
c. Süreç tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 


II. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.
İstenilen Belgeler:
1) Fotoğraflı Özgeçmiş,
2) İngilizce dilinde yapılan yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge,
3) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
4) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)
5) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
6) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,
7) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır)

Adaylardan gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Enstitümüz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvurularını 11/01/2023 – 25/01/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Türk Standardları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere ".jpeg veya .pdf formatında" yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.


III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sınava çağrılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.


IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, Enstitümüz resmi web sayfasını (www.tse.org.tr) takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


V. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Adaylar, başvuru sonuçlarına sonuçların açıklamasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar/ANKARA) elden iletilmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden sonra değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır.
Söz konusu itiraz/itirazlar neticesinde başvuru sonuçlarında değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) yeniden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde ilan edilen başvuru sonuçları kesin olup ayrıca itirazda bulunulamayacaktır.


VI. SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav, uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
Sözlü sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır.
Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak olup, sınav Türk Standardları Enstitüsü, Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Enstitü merkez binasında yapılacaktır. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağını gösteren bilgiler Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


VII. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adayların sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.
Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve puan sırasına göre asıl ve yedek (asıl sayısı kadar) adaylar belirlenir.
Başarılı olan adaylara ait listeler/bilgiler Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asıl adayların; ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VIII. İŞE BAŞLAMA

Atanmaya hak kazanan adaylar; kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile birlikte Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Enstitümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

IX. İLETİŞİM

Sınav ile ilgili; [url=tel:0 312 416 63 47]0 312 416 63 47 (İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı) ve [url=tel:0 312 416 67 53]0 312 416 67 53 (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) numaralı telefonlar aranarak bilgi alınabilir.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum