TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğüne 9 personel alınacak;

TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğüne 9 personel alınacak

TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğüne 9 personel alınacak...


PERSONEL ALIM İLANI

Teşekkülümüz Vangölü Feribot Müdürlüğüne 2 uzakyol birinci zabiti, 1 kaptan (uzakyol), 3 uzakyol başmühendisi/başmakinisti ve 3 uzakyol ikinci mühendisi/makinisti işe alınacaktır.

İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 14.12.2022-19.12.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir.

2 UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ TALEBİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

2-İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

3-Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Birinci Zabiti) Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.

STCW Belgeleri;

1)         Denizde kişisel can kurtarma teknikleri
2)         Temel ilkyardım
3)         Yangın önleme ve yangınla mücadele
4)         Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk
5)         Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği
6)         Güvenlikle ilgili tanıtım
7)         Güvenlik farkındalık
8)         Tıbbi bakım
9)         Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için)

4-Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5-Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına katılacaktır.
6-Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7-Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
8-Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
9-TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
10-Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Birinci Zabiti 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
11-Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.
12-854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol Birinci Zabitinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

İSTENİLEN BELGELER;
1-Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2-TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3-Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi,
4-Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri,
5-Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.
6-e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi,
7-e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,
8-TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
9-Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir.
10-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
• Renk Muayenesi yapılmış,
• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
• “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
11-Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır” ibaresi ve görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında işlem yapılmayacaktır.

3 UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ TALEBİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.
2-İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
3-Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisiti) Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.

STCW Belgeleri;

1)         Denizde kişisel can kurtarma teknikleri
2)         Temel ilkyardım
3)         Yangın önleme ve yangınla mücadele
4)         Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk
5)         Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği
6)         Güvenlikle ilgili tanıtım
7)         Güvenlik farkındalık
8)         İlk yardım
9)         Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için)

4-Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5-Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına katılacaktır.
6-Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7-Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
8-Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
9-TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
10-Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
11-Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.
12-854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol Başmühendisi/Başmakinistinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

İSTENİLEN BELGELER;
1-Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2-TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3-Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi
4-Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri
5-Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.
6-e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi
7-e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,
8-TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
9-Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir.
10-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.
 
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
•Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
•Renk Muayenesi yapılmış,
•İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
•“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
11-Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti olarak çalışır” ibaresi ve görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında işlem yapılmayacaktır.

1 KAPTAN (UZAKYOL) TALEBİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.
2-İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
3-Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Kaptan (Uzakyol)) Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.

STCW Belgeleri;

1)         Denizde kişisel can kurtarma teknikleri
2)         Temel ilkyardım
3)         Yangın önleme ve yangınla mücadele
4)         Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk
5)         Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği
6)         Güvenlikle ilgili tanıtım
7)         Güvenlik farkındalık
8)         Tıbbi bakım
9)         Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için)

4-Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5-Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına katılacaktır.
6-Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7-Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
8-Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
9-TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
10-Teşekkülümüzde görev alacak Kaptan (Uzakyol) 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
11-Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.
12-854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Kaptanın (Uzakyol) deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

İSTENİLEN BELGELER;
1-Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2-TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3-Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi
4-Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri
5-Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.
6-e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi
7-e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,
8-TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
9-Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir.
10-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
•Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
•Renk Muayenesi yapılmış,
•İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
•“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Kaptan (Uzakyol) olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
11-Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Kaptan (Uzakyol) olarak çalışır” ibaresi ve görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında işlem yapılmayacaktır.

3 UZAKYOL İKİNCİ MÜHENDİSİ/MAKİNİSTİ TALEBİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.
2-İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
3-Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti) Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.

STCW Belgeleri;

1)         Denizde kişisel can kurtarma teknikleri
2)         Temel ilkyardım
3)         Yangın önleme ve yangınla mücadele
4)         Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk
5)         Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği
6)         Güvenlikle ilgili tanıtım
7)         Güvenlik farkındalık
8)         İlk yardım
9)         Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için)

4-Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5-Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına katılacaktır.
6-Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7-Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
8-Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
9-TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
10-Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
11-Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.
12-854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinistinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

İSTENİLEN BELGELER;
1-Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2-TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3-Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi
4-Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri
5-Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.
6-e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi
7-e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,
8-TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
9-Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
10-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
•Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
•Renk Muayenesi yapılmış,
•İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
•“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
11-Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti olarak çalışır” ibaresi ve görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında işlem yapılmayacaktır.

1 KAPTAN (UZAKYOL), 3 UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ, 2 UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ VE 3 UZAKYOL İKİNCİ MÜHENDİSİ/MAKİNİSTİ TALEBİMİZ İLAN EDİLİRKEN İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

● Güverte lisans programı
● Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği lisans programı
● Deniz Bilimleri lisans programı
● Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
● Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
● Deniz Teknolojisi lisans programı
● Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programı
● Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı
● Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programı
● Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı
● Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
● Gemi Makinaları lisans programı
● Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı
● Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri lisans programı
● Deniz ve Liman İşletme lisans programı
● Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programı
● Makine Mühendisliği lisans programı
● Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programı
● Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum