Kültür ve Turizm Bakanlığı YİGM Stajyer Kontrolörlük giriş sınavı duyurusu;

Kültür ve Turizm Bakanlığı YİGM Stajyer Kontrolörlük giriş sınavı duyurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı YİGM Stajyer Kontrolörlük giriş sınavı duyurusu...

STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 30/01/2023 - 03/02/2023 tarihlerinde Ankara'da, Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 25 adet stajyer kontrolör kadrosuna Sosyal Bilimler dalında (20 kişi) ve Mimarlık dalında (5 kişi) eğitim görmüş adaylar arasından atama yapılmak üzere Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı (Sözlü) yapılacaktır. Sınava katılacaklarda aranacak nitelikler, başvuru şekli, sınavın değerlendirilmesi ve sınavla ilgili diğer konulardaki açıklamalar aşağıdadır.

A)        SINAVA KATILACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER
1.         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı niteliklere sahip olmak, (Erkek adaylar için sözlü sınavın başlangıç tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği olmamak).
2.         2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar).
3.         En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Fakültelerin Mimarlık bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
4.         ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucunda;
a)         “Sosyal Bilimler” dalında KPSSP8, KPSSP16 ve KPSSP21 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak (Bu üç puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır); Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı olan 80 aday sınava davet edilecektir. Ancak, sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
b)         “Mimarlık” dalında KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak (Bu üç puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır); Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı olan 20 aday sınava davet edilecektir. Ancak, sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
5.         Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden en az (C) seviyesinde not almış olmak veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belgeye sahip olmak.
6.         Sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, Kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile engelli bulunmamak.
7.         Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden Stajyer Kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak.
8.         Daha önce giriş sınavına en fazla iki defa katılmış olmak.

B)        BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
1.         Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.
2.         Adaylar başvurularını 26/12/2022 günü saat 09.00’dan 16/01/2023 günü saat 18.00’e kadar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı/Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.
3.         e-Devlet üzerinden başvuru işlemleri başlatıldığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.
4.         Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte, denkliği gösterir belgeleri pdf ya da jpeg formatında başvuru esnasında e-Devlet üzerinde ilgili alanlara yüklemeleri gerekmektedir.
5.         Dil yeterliliği açısından YDS dışında denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir belgeye sahip olan adayların söz konusu belgeyi pdf veya jpeg formatında e-Devlet üzerinde Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz aşamasında yüklemeleri gerekmektedir.
6.         Erkek adayların askerlik bilgileri Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların askerlik şubeleri ile iletişime geçerek e-Devlet üzerindeki bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
7.         Başvurusunun son aşamasına gelen ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyerek “Başvur” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
8.         Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark edip değişiklik yapmak isteyen adayların “İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar “Yeni Başvuru” butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 16/01/2023 tarihi saat 18:00’dan önce tamamlayarak “Başvur” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
9.         Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
10.       Usulüne uygun veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
11.       Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

C)        ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır. Durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet adresinin (www.ktb.gov.tr) “Duyurular” kısmında adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir.

Ç)       BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.         Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı aday (sosyal bilimler dalında 80, mimarlık dalında 20 aday) sözlü sınava davet edilecektir. Ancak, her iki dalda sınava katılmaya hak kazanan son adayların almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
2.         Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ek olarak, adaylar değerlendirme sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3.         Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
4.         Yapılacak değerlendirme sonucunda sözlü sınava davet edilecek adayların aşağıdaki belgeleri sözlü sınav öncesinde teslim etmesi gerekmektedir:
a)         Yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adaylar ile ilanda belirtilen fakültelere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış fakültelerden mezun olan adaylar için diploma örneği ile denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b)         YDS/e-YDS dışında yabancı dil yeterlik belgesi sunan adaylar için, söz konusu belgenin aslı ya da onaylı örneği.

D)        SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ
Giriş sınavı “Sözlü Sınav” şeklinde 30/01/2023 – 03/02/2023 tarihleri arasında, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsmet İnönü Bulvarı, No:32 Emek/ANKARA” adresinde tek aşamada yapılacaktır. Adayların duyurulan sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve T.C. Kimlik Numarası bulunan onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları, ayrıca yukarıda Ç4 bölümünde belirtilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adayların durumu tutanakla tespit edilecek ve bu adaylar sınava alınmayacaktır. Bu durumdaki adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

E)        SINAV KONULARI
1.         Sosyal Bilimler Eğitimi Görmüş Adaylar için:
a)         Hukuk
-           Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası
-           Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku)
-           Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
-           Ticaret Hukuku (Ticari işletme, Şirketler Hukuku)
-           İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı)
 
b)         İktisat
-           Mikro İktisat
-           Makro İktisat
c)         Maliye
-           Kamu Maliyesi
-           Maliye Politikası
ç)         Genel Kültür, Genel Yetenek
2.         Mimarlık Dalında Eğitim Görmüş Adaylar İçin:
a)         Mimarlık Bilgisi
b)         Bina Bilgisi
c)         Yapı Bilgisi ç) İmar Hukuku
d)        Genel Kültür, Genel Yetenek

F)        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.         Sınavda adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), genel yetenek ve genel kültür (10 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) üzerinden değerlendirilecektir.
2.         Yapılacak sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
3.         Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atanmaya hak kazanan, sosyal bilimler dalında 20, mimarlık dalında 5 "asil aday" ve sosyal bilimler dalında 10, mimarlık dalında 2 "yedek aday" belirlenir.
4.         Sınav puanları aynı olan adayların olması durumunda, Yabancı dil puanı en yüksek olan adaya, bunların da eşit olması durumunda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Sınavda değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Giriş sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. Sınav sonuçları, asil ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir ve adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden de takip edebilecektir. Ayrıca kazanan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.
5.         Sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacaktır.

G)        STAJYER KONTROLÖRLÜĞE ATANMA
Bakanlıkça ilan edilecek atanmaya hak kazanan aday listesinde yer alan adaylar, başarı sırasıyla durumlarına uygun olan Stajyer Kontrolör kadrolarına atanırlar. Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde atama evrakını teslim etmeyen adaylar atanma haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar alınacaktır.

H)        DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİ
Bakanlık, gerekli görülmesi durumunda ilanda belirtilen başvuru ve sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

İlan olunur.    

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre’de yer alan ilana göre, detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum