‘Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek’;

‘Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek’

CHP Kastamonu İl İnsan Hakları Komisyonu basın açıklaması gerçekleştirildi. CHP Kastamonu İl İnsan Hakları Komisyonu şu ifadelere yer verdi; "İktidara geldiğimizde bu düzen değişecek, bu tablo tersine dönecek. Az kaldı. İktidarımızda zenginliği adil paylaşan Türkiye’de ülkemizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla her aile asgari bir gelire kavuşacak."...


10 Aralık Cumartesi günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği Dünya İnsan Hakları Günü’nün yıl dönümüydü. CHP Kastamonu İl İnsan Hakları Komisyonu tarafından şu şekilde açıklamada bulunuldu; "İnsanların ‘hak öznesi’ olduğunun kabul edildiği böylesi özel ve anlamlı bir günde sizlere; ülkemizde yoksulluk sorununun çözüldüğü, kadınların şiddete, tacize, tecavüze maruz kalmadığı, hiçbir gazetecinin sadece gazetecilik yaptığı için yargılanmadığı, hiçbir yurttaşın attığı tweet için, düşündükleri ve konuştukları için yargılanmadığı, meydanlarda emekçilerin, gençlerin, kadınların yaşadıkları hak ihlallerinin duyurulabilmek için toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanabildiği, çocukların tarlalara, fabrikalara değil okula gittiği, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı bir tabloyu paylaşabilmeyi çok isterdik. Çünkü bu ülkenin 85 milyon vatandaşı böyle bir tabloyu hak ediyor."

"OTORİTER POLİTİKALARLA TÜRKİYE HAK MEZARLIĞINA DÖNDÜRÜLDÜ"

Bugün Türkiye’nin hak ve özgürlükler ülkesi olmaktan, demokrasiden çok uzak olduğu savunulan açıklamada; “Otoriter politikalarla Türkiye hak mezarlığına döndürüldü. Bu ülkenin haklarını talep eden, hak mücadelesi veren onurlu vatandaşları potansiyel ‘terörist’ ilan ediliyor. Buna depolarda çürüyen soğanlar da dahil. Sosyal medyada düşüncesini açıklayan gençler, fişlenip, ceza sopasıyla tehdit ediliyor. Kalemini satmayan gazetecilerin dövülmesi, hakaret ve tehdit edilmesi seyrediliyor. Her gün çocukların cinsel istismarının üstü kapatılıp, ‘Bir kereden bir şey olmaz’ denilerek normalleştirmeye çalışılıyor. Yetmiyor, 6 yaşındaki çocuğun zorla evlendirilmesi, yıllarca cinsel istismara uğraması utanmadan sıkılmadan, yüreği ağlayan, vicdanı paramparça olan vatandaşlarımızın karşısına geçen bakan bu olaya, yani 6 yaşındaki çocuğun zorla evlendirilmesine ve yıllarca cinsel istismarına ‘İnsani bir olay, her toplumda karşılaşılabilecek bir durum’ diyebilme cesaretini kendinde buluyor. Emekten, adaletten, vatandaştan ve gerçeklerden korkmayan gazetelerin ilanları kesildi, televizyonların ekranları karartıldı, alternatif medyaya erişim engelleniyor. Meydanlara çıkan kadınları, sokaklarda sesini yükseltebilen hak savunucularını, fabrika önlerinde halay çeken emekçileri, Ankara’ya sesini duyurmak için yollara düşen sağlıkçıları, bakanlık kapılarını ilaca erişmek için yol edenleri, Anayasa Mahkemesi önlerinde beklediği için polis şiddetine maruz bırakılan sendika temsilcilerini, sosyal medyada trol ordularıyla linç edilen duyarlı sanatçıları, gerçeklerin peşinde giden insan hakları savunucularını, dokuz köyden kovulan doğru söyleyenleri, makbul role sığmayan her bir ferdi düşmanlaştıran siyasi iktidar hak gasplarının değişmez adresi haline geldi" denildi.

"TÜRKİYE, 210 ÜLKE ARASINDA HALA ÖZGÜR OLMAYAN ÜLKELER KATEGORİSİNDE"

CHP Kastamonu İl İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Saray’dan güç alan yönetim kademesindeki yetkililer, anayasal görevlerini ihmal ve ihlal ediyor. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla bütünleşmesini değil çatışmasını körükleyerek toplumsal kutuplaşma ve kamplaşma bilerek ve isteyerek AKP eliyle derinleştirildi. Hak mezarlığına döndürülen ülkemiz ile ilgili istatistikler, veriler araştırmalar ve haberler de bize bunu gösteriyor. Dünya Adalet Projesi (WJP) 2022 yılında Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 140 ülke arasında 116'ncı sırada. Temel haklar üzerinden baktığımızda 13, fikir ve ifade özgürlüğünün etkili bir şekilde güvence altında olduğu ülkeler arasında 136. sırada. Freedom House tarafından yayınlanan 2022 yılı Dünya Özgürlük Raporu’na göre; 210 ülke arasında 32 puanla Türkiye hala özgür olmayan ülkeler kategorisinde. Afganistan ile aynı kategoride. 2021 sonu rakamlarına göre; AİHM’e en fazla dava başvurusu yapılan ülkeler sıralamasında Rusya’dan sonra 15 bin 251 başvuru ile 2. sıradayız. Enflasyon ve işsizliğin toplamından oluşan Sefalet Endeksi’nde Türkiye 93,3 puanla en yakın takipçisi 89.9 puandaki Arjantin’e fark atarak birinci. İnsan hakkı ihlallerinden en can yakıcı olanlarından biri ise yoksulluk. İnsan hakkı ihlali olarak yoksulluk derinleşiyor, kronikleşiyor, gelecek kuşaklara devrediliyor. Yoksulluk AKP tarafından bitirilmek istenmiyor, yönetiliyor. Çünkü sosyal devletin en temel görevlerini yoksullaştırdığı vatandaşlara oy karşılığı kendi sadakası gibi gösteriyor. OECD verilerine göre çocuklarda yoksulluğun en fazla görüldüğü ülke yüzde 27,4 ile Kosta Rika. Türkiye ise yüzde 22,4 ile bu ülkeyi takip ediyor. Türkiye, OECD ülkelerine kıyasla çocuklar için çok daha az oranlarda harcama yapıyor. Bu harcama eksikliğinin telafisi zor sonuçlarına bakıldığında; Türkiye’de okul öncesi eğitime katılım oranı yüzde 39 iken OECD ortalaması yüzde 87 olarak karşımıza çıkıyor. TÜİK, gelir ve yaşam koşulları araştırması 2012-2020 verilerine göre Türkiye’deki çocukların yüzde 33,7’si ısınma, temizlik ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Tüm bu iç karartan, insanlık ailesinde ülkemizin hak etmediği yerlerde olan ve hak mezarlığından kurtulması mümkündür. Biz yapacağız!"

"TÜRKİYE’DE HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK"

"İnsanlık onuruna aykırı yaşam koşullarını vatandaşlara reva gören, yoksulluktan, ranttan, adaletsizlikten beslenen, ekonomik ve sosyal hakları yok sayan, vatandaşların haklarını teslim etmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Açlığı, sefaleti, yoksulluğu ve yoksunluğu, işsizliği ve güvencesizliği sona erdirecek hak temelli politikalar ve sizleri koruyan bir sosyal devleti inşa edeceğimizin sözünü veriyoruz. Çünkü insan onuruna uygun yaşam senin hakkın. Yoksulluğa ve toplumsal dışlanmaya karşı korunmak senin hakkın. Adil, güvenli, sağlıklı çalışma koşulları senin hakkın. Her alanda fırsat eşitliği senin hakkın. Kendin ve ailen için sosyal güvenlik ve sağlığa erişim senin hakkın. Yeterli standartlara sahip konut ve sürdürülebilir barınma senin hakkın. Sosyal bütünleşme ve engelsiz yaşam senin hakkın. Eşit muamele görmek senin hakkın. Aile destekleri sigortası senin hakkın. Düşüncelerini özgürce ifade etmek, örgütlenmek senin hakkın. Sağlıklı bir çevrede, güven ve huzur içinde yaşamak senin hakkın. Sorumluluklarını yerine getiren sosyal devlet senin hakkın. İktidara geldiğimizde bu düzen değişecek, bu tablo tersine dönecek. Az kaldı. İktidarımızda zenginliği adil paylaşan Türkiye’de ülkemizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla her aile asgari bir gelire kavuşacak. Örgütlü toplumun önünü açacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Cinsiyet eşitsizlikleriyle etkin şekilde mücadele edeceğiz. Kadınların iş yaşamına katılımı önündeki engelleri kaldıracağız. Kadınların toplumsal hayattaki konumunu güçlendireceğiz. İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek. Aile içi şiddeti henüz yaşamadan engelleyen, kadınların, çocukların güvenli ve huzurlu bir hayata sahip olmasına olanak sağlayan, çocukların eğitim hakkını garanti altına alan, engellilerin haklarını gözeten, hiçbir vatandaşın geride kalmadığı güçlü bir sistemi, güçlü sosyal devleti inşa edeceğiz. Devlet zorda olanın ayağına gidecek. Hak temelli politikalar geliştireceğiz, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıracağız. Teknolojinin toplumda eşit erişimini ve yaygın kullanımını hedefleyeceğiz. CHP Ulusal Bütüncül Çocuk Politikası’nı hayata geçirerek Çocuk Bakanlığı kurarak, çocuk dostu bütçe ve çocuk dostu adalet sistemi için mevzuat düzenlemelerini yapacağız. Sivil ölüme terk edilen KHK’lıların yaşadığı hak ihlallerine son vereceğiz. Hakkında mahkeme tarafından beraat kararı verilenler, Cumhuriyet Savcılığı tarafından takipsizlik kararı verilenler ve hakkında herhangi bir soruşturma, kovuşturma açılmamış olanları görevlerine iade edeceğiz. Barış Bildirisi’ne imza attığı için görevinden ihraç edilen barış akademisyenlerini görevlerine iade edeceğiz. Evrensel hukuk kuralları, imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerimizin gereği olarak, yüksek yargı kararlarının gereğini yerine getireceğiz. OHAL komisyonunu lağvedeceğiz. Komisyondaki tüm dosyaları yargıya teslim edeceğiz. Göreve iade edilenlerin, iade kararlarının, karar verildiği anda Resmi Gazete’de yayınlanmasını sağlayacağız."

"TÜRKİYE ÖZLEMİ İÇİNDE OLAN TÜM YURTTAŞLARIMIZIN AMASIZ FAKATSIZ SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN İKTİDARA GELİYOR"

"Cumhuriyet Halk Partisi, görünmez kılınanların, adalete susayanların, hakları gasp edilenlerin, sivil ölüme terk edilenlerin, hapishanelerde yokluğa, yoksulluğa, kötü muameleye maruz bırakılanların, ekonomik krizin sistem ve istihdam dışına ittiği kaderine terk edilen tüm yoksulların, erkek faillerce katledilen kadınların, kamu kadroları boş beklerken ataması yapılmayan engellilerin, asgari ücretle yaşamını sürdürmekte zorlananların, mesleğini yapamayan işsiz gençlerin güvencesizlerin, çocuk işçilerin, ilaca erişemeyenlerin, sosyal güvenlik desteği olmayanların, EYT’lilerin, ASDEP’lilerin, KHK’lıların, barış akademisyenlerinin, yatağa aç giden çocukların, şehit yakınları ve gazilerimizin, ön yargı ve ayrımcılıkla baş başa bırakılan tüm kırılgan grupların, adliye koridorlarında adalet arayanların, linç kampanyalarıyla hedef gösterilen aydın ve sanatçıların, haber alma hakkı için yazan, çizen, anlatan gazeteci dostlarımızın, cemaat evlerinde, yurtlarında, cezaevlerinde, kapalı kurumlarda, kapalı kapılar ardında ihmal ve istismara maruz bırakılan tüm çocukların, yaşadığı tüm çoklu hak ihlallerinin önlenmesi ve insan haklarına aykırılıkların sonlandığı bir Türkiye özlemi içinde olan tüm yurttaşlarımızın amasız fakatsız sorunlarını çözmek için iktidara geliyor.” (Bülten)


 

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum