Disleksi erken yaşta tespit edilebilecek;

Disleksi erken yaşta tespit edilebilecek

Kastamonu'da hayata geçirilen Özgül Öğrenme Gücünü Keşfet Projesi’nin açılış töreni, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Projeyle, öğretmenlere verilecek eğitim sayesinde disleksi hastalığı erken yaşta tespit edilecek....

Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği'nin hazırladığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi (KÜ) tarafından desteklenen "Özgül Öğrenme Gücünü Keşfet" Projesi hayata geçiriliyor. Düzenlenen toplantı ile proje tanıtıldı. Hayata geçirilecek proje ile farkındalığını yaratmak Dis grubu olarak adlandırılan disleksi, disgrafi, diskalkuli, dispraksi olguları ile mücadele etmek bu sorunları yaşayan bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak çocuklara ve ailelerine destek olmak hedefleniyor.

Projenin açılış programına, KÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim, Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, KÜ Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı ve özgül öğrenme güçlüğü tanısı konulan çocukların velileri katıldı.

Açılış programında Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Hüseyin Demir ve Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı birer konuşma yaptı.

DEMİR: “KURULUŞ AMACIMIZ TOPLUMDA ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BİLİNİRLİĞİ VE FARKINDALIĞINI YARATMAK”

Dernek Başkanı Demir, yaptığı açılış konuşmasında amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayarak; “Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği 2020 yılında kurulan Kastamonu merkezli yerel bir dernektir. Dernek üyelerimiz velilerimiz akademisyenler sağlık çalışanları öğretmenler kamu çalışanları gibi toplumun tüm kesimlerinden oluşmaktadır. Kuruluş amacımız toplumda Özgül öğrenme güçlüğü bilinirliği ve farkındalığını yaratmak. Dis grubu olarak adlandırılan disleksi, disgrafi, diskalkuli, dispraksi olguları ile mücadele etmek bu sorunları yaşayan bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak çocuklara ve ailelerine destek olmak Özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızı ailelerini ve öğretmenlerini yasal hakları konusunda bilinçlendirmek. Özgül öğrenme güçlüğü tanılı bireyleri her türlü platformda temsil etmek taleplerini ilgili kuruluşlara iletmek ve takip etmek üniversiteler uzman kişi kamu kurum kuruluşları ile ortaklaşa proje çalışmaları yapmak Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerimiz ve aileleri için kongre sempozyum konferans gezi piknik konser ve kermesler düzenlemektir. Ailelerimizin ve çocuklarımızın karşılaştığı problemleri göz önüne alarak faaliyetlerimize şekillendiriyoruz kuruluşumuzdan itibaren Özgül öğrenme güçlüğü mücadelemizde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iletişimimizi güçlendirmeye çalıştık ziyaretlerde bulunduk. Özgül öğrenme güçlüğünü ve Derneğimizi anlattık 2021 yılında dijital anlayarak hızlı okuma programını ücretsiz olarak üyelerimizin kullanımına sunduk Bu uygulamanın sonuçlarını konusunda uzman hocalarımızla değerlendirdik. 1-8 Ekim Disleksi Farkındalık Haftasında Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile il genelindeki tüm okullardaki öğretmenlere hazırladığımız video gösterimini aktardık videoda Kastamonu Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Esra Ketenoğlu Kayabaşı hocamız eğitim psikolojisi öğretmenin çocuğa yaklaşımı ve son olarak birazdan arkadaşlarımızın sunumunu yapacağı bu projeyi de hayata geçiriyoruz ve çok güzel sonuçlar alacağımıza da inanıyoruz. Bundan sonra da proje çalışmalarımız devam ediyor 2023 yılında planladığımız iki projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum Biliyoruz ki eğitim haricinde öğrenmeyi etkileyen faktörlerden bir tanesi de insan sağlığıdır. Bu anlamda toksik metaller vücuttaki vitamin ve mineral eksiklikleri ile beyin sağlığı ile ilgili takviyeler Öğrenme güçlüğünü yenmede önem arz etmektedir. Derneğimiz yapacağımız projede Özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımıza ücretsiz olarak check-up hizmeti sunacaktır. Kastamonu Üniversitesi Tıp fakültemiz ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün projede paydaş olması bizim için çok değerlidir Katılmak isteyen Ailelerimiz isimlerini bize yazdırabilirler” diye konuştu.

“HASTANEMİZİN ÇOCUK PSİKİYATRİ KADROSU BİR DOKTORDAN İKİ DOKTORA ÇIKARILDI”

Başkan Hüseyin Demir konuşmasına şu şekilde devam etti; “İkinci olarak planladığımız projemizde çocuklarımızın geleceğine yönelik istihdam ve meslek edinmeleri hususunda İŞKUR envanterindeki mesleki yönelim bataryalarından yararlandırılmalarıdır. Burada İŞKUR İl müdürlüğümüzün ve il milli eğitim müdürlüğümüzün desteğini alarak lise geçiş sınavı ve üniversite sınavı öncesinde 8, 11 ve 12. sınıflarda ki Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerimizin doğru mesleklere yönlendirilmesinin sağlanmasıdır. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk psikiyatri uzmanı Baran Çalışgan hocamız çocuk ve öğretmen psikolojisi sunumunu gerçekleştirdi derneğimiz bu çalışmayla dislekside öğretmen farkındalığı noktasında Kastamonu'dan da 4 bin civarında öğretmene ulaşarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Üyelerimiz ve toplumdan aldığımız bilgiler doğrultusunda çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı randevularını alınmasında gecikmeler yaşandığı, bundan dolayı raporlamanın da geciktiği ve çocuklarımızın özel eğitim hizmetlerinden yararlanamadığı veya gecikmeli yararlandığı durumuna istinaden Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı kadro sayısının Sağlık Bakanlığınca ivedi olarak bir doktordan en az iki doktora çıkarılmasını Kastamonu il sağlık müdürlüğümüze gönderdiğimiz yazı ile talep ettik. Müjdemizi bu hafta içinde aldık hastanemizin çocuk psikiyatri kadrosu bir doktordan iki doktora çıkarıldı. 1-3 Mart 2022 tarihlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile disleksi öğrenme güçlüğü Derneği işbirliğinde düzenlenen öğrenme güçlüğünde gelecek hedefler çalıştayına Kastamonu Üniversitesi özel eğitim Bölüm Başkanı Esra Ketenoğlu Kayabaşı ve Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmeni Hasan Hüseyin saçı ile birlikte katılarak katkı sağlamaya çalıştık Bu yıl içerisinde derneğimiz tarafından hazırlanan Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Disleksiyi Farket’ isimli projemiz Avrupa Birliği sivil Düşün Programınca kabul edildi. Proje kapsamında hazırladığımız duvar takvimleri ilimizdeki tüm Anaokulu ilkokul ve ortaokullarımızın öğretmen odalarına asıldı. Broşürlerimiz öğretmenlerimize dağıtıldı, masa takvimlerimiz idarecilerimize dağıtıldı. Bu şekilde Özgül öğrenme güçlüğünün ve Derneğimizin, farkındalığı ve sağlanan farkındalığın sürekliliğini hedefledik. Duvar takvimlerimizi salonumuzun duvarlarına astık içerik çalışmalarını Kastamonu üniversitesi özel eğitim bölümü ve ram değerli öğretmenleri yaptı." 

KETENOĞLU: “ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TEK TEDAVİSİ EĞİTSEL MÜDAHALEDİR”

Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı ise konuşmasında tedavi konusuna vurgu yaparak; “Özgül öğrenme güçlüğü ülkelerin gelişmişlik seviyesiyle bağlantılı olmayan her millette görülebilen ve görülme sıklığı gün geçtikte artan nöro gelişimsel bir sorundur. Herhangi bir zihinsel yetersizliğin ya da görme ve işitme problemleri gibi fiziksel yetersizliklerin neden olmadığı ve yetersiz eğitime maruz kalma ile bağlamlandırılamayan bir durumdur. Tüm dünyada genel kabul olarak genetik ve çevresel nedenlere bağlanan özgül öğrenme güçlüğünün tek tedavisi eğitsel müdahaledir. Özgül öğrenme güçlüğü, zeka düzeyleri normal sınırlarda veya üzerinde olsa bile okulda beklenmedik başarısızlık gösterme durumudur. Şemsiye bir terim olup disleksi okuma güçlüğü, disgrafi yazma güçlüğü ve diskalkuli aritmetik becerilerde güçlük olarak alt tipleri görülmektedir.  Akademik anlamda Özgül öğrenme güçlüğü, okuma, yazma, konuşma, dinleme, düşünme, dili anlama ve aritmetik işlemler yapma ve algısal boyutta bilgiyi alma, bilgiyi hafızada tutma ve bilgiyi sunmada önemli bir güçlük yaşama hali olarak tanımlanmaktadır. Bildiğiniz üzere, okula başlandığında bireylerden kazanılması beklenen en temel beceriler okuma ve yazma becerileridir. Okuma ve yazma becerisini öğrenemeyen ya da öğrenirken çok zorlanan bu çocuklar akranlarından geri kalarak sınıf ortamında farklılaşmakta ve bir süre sonra okumaktan zevk almamakta, okumaktan kaçınmakta, dersleri sevmemekte ve hatta okul fobisiyle baş başa kalabilmektedirler. Yine İlkokul üçüncü sınıfa gelen bir öğrencinin bir yetişkin gibi akıcı okuyabildiğini görmekteyiz. Bu bağlamda özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklar erken fark edilmediğinde, erken tanı ve müdahale yapılmadığında akranlarından geri kalmakta ve aralarında makas açılmaktadır. Bu bağlamda erken tanı ve erken müdahale özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarımızın akademik başarıları için kilit bir nokta olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Konuşmaların ardından Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, katılımcılara proje hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. (Emre Çevikoğlu)


Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum