‘Öğretmensiz sınıf kalmasın’;

‘Öğretmensiz sınıf kalmasın’

...

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNİ DEĞERLENDİREN SANCAKTAROĞLU: ‘Öğretmensiz sınıf kalmasın’ 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kastamonu Şubesi tarafından şube binası konferans salonunda değerlendirme toplantısı düzenledi. Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda 2018-2019 yılı eğitim öğretim yılıyla ilgili değerlendirmede bulunularak talepler dile getirildi. “OKULLARIN TAŞINAMAMASI DURUMUNDA CİDDİ FİZİKİ YETERSİZLİKLER YAŞANACAKTIR” Dönem süresince fedakarca çalışmalarından dolayı tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Şube Başkanı Sancaktaroğlu, inşaatı devam eden okullarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda sarf edilen emeğin farkında olduklarını ve takdirle karşıladıklarını belirterek; “Kastamonu, beş yıldır topyekûn okul binalarını yenilemek için çok önemli bir gayret gösteriyor. İnşaatı devam eden okullarımızla ilgili olarak sürecin takibi konusunda valimizin, milletvekillerimizin, İl Milli Eğitim Müdürümüzün ve Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Şubesi’nin gayretlerini biliyor ve takdir ediyoruz. Elbette yeni ve fiziki imkânları güzel olan okulları Kastamonu’muzun evlatları da hak etmektedir. Bu anlamda gösterilen gayret takdire şayandır. Fakat bu konuda bazı noktaları tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu okullarımızda malum olduğu üzere, birden çok eğitim kurumumuz üst üste aynı anda eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedirler. İnşaatı devam etmekte olan 17 okulumuzdan bazılarının gelecek eğitim öğretim yılına yetişeceği yönünde bilgiler almaktayız. Okul inşaatlarının Temmuz ayının sonuna kadar tamamlanıp Ağustos ayında taşınma işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Okulların taşınamaması durumunda özellikle sınıf artırımı yapılan liselerde fiziki imkan yetersizliği sebebiyle yerleştirme sürecinde ciddi sıkıntılar yaşanması muhtemeldir. İlkokul ve ortaokullar da ise iki yıldır süregelen ikili eğitimin getirdiği sıkıntılar devam edecektir. Ayrıca yeni yapılan okullarımıza öğrencilerin ulaşımı noktasında ciddi trafik sorunları bulunmakta bu okullar ile ilgili güvenliği arttırıcı trafik tedbirleri ve düzenlemelerine ihtiyaç duyulmaktadır” dedi. “BELLİ BÖLGELERE YOĞUNLAŞAN MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENMESİ ZORLAŞMAKTADIR” Mülteci öğrencilerin belli okullarda aynı sınıflara yoğunlaştığını ve bu durumun öğrencinin Türkçe öğrenimini zorlaştırdığını ifade eden Orhan Sancaktaroğlu; “Kastamonu’da yabancı öğrencilerin eğitimi meselesi de ayrı bir başlık altında üzerinde durulması gereken bir konudur. Kastamonu merkezde demografik olarak özellikle belli bölgelere yerleşen mülteciler, bu bölgelerdeki okullarımızın mevcudunun yarısına ulaşmıştır. Mülteci öğrencilerin Türkçe öğrenimini de olumsuz etkilemesi, her ay yeni mülteci öğrencilerin ilgili okullarda sınıflara dahil olması, öğretmenlerimizin ve okul idarelerimizin gösterdiği yoğun çabalar sayesinde devam eden bu konu ile ilgili olarak yetkililerin gerekli tedbirleri ivedilikle almaları gerekmektedir” diye konuştu. “KASTAMONU’DA ÖDÜL SİSTEMİ İYİ ÇALIŞMIYOR” Son beş yıldır Milli Eğitim Bakanlığı’nın maaşla ödül listesinde Kastamonu’dan hiçbir eğitim yönetici ve öğretmenin isminin olmadığına dikkat çeken Sancaktaroğlu, şunları kaydetti; “Kastamonu eğitiminde ödül uygulanmasında ciddi sorunlar bulunmaktadır. İl bazında ödül uygulanmasında bir standart yoktur. Okullarımızın ve eğitim çalışanlarının değerlendirilmesinde okullardaki iş güçlüğünün ödüllendirmede dikkate alınmaması sıkıntıların doğmasına sebep olmaktadır. Ödüllendirmede il bazında objektif kriterlerin bulunmaması sebebiyle bir kısım eğitim çalışanı ödüllendirilirken diğer grup eğitim çalışanı küstürülmektedir. Son beş yıldır tebliğler dergisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın maaşla ödül listesinde Kastamonu’dan hiçbir eğitim yöneticisi ve öğretmenin isminin bulunmaması Kastamonu’da ödül sistemin iyi çalışmadığının bir göstergesidir. Kastamonu merkezde mülteci öğrencilerin yükünü çeken neredeyse mülteci öğrenci sayısı okul mevcudunun yarısına ulaşmış okullarımızda çalışan idareci ve öğretmenlerimiz bu süreci en başarılı şekilde yürütmelerine ve bu öğrencilerin Kastamonu’ya ve eğitim sistemimize uyumunu en güzel şekilde sağlamalarına rağmen ödül verilmemiştir. Son iki yılda okuluna ve iline yirmi beşten fazla yarışmada Türkiye derecesi kazandırmış, proje geliştirmiş okul idarelerine ve öğretmenlerine ödül verilmemiştir. 17 okulun sıralarının sırtlarından geçtiği okullardaki hizmetliler,  iş yükü iki katına çıkan, bu okullarda görevli idareciler ve öğretmenlere de ödül verilmemiştir. Bu ve buna benzer birçok örnek bulunmakla birlikte çeşitli projelere katılan, özgün eğitim metotları kullanan alanında tekâmül etmiş öğretmenlerimize ve idarecilerimize de ödül teklifi dahi yapılmamış olması manidardır.” “SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER KADROYA GEÇİRİLMELİ” Sözleşmeli öğretmenlik sisteminin öğretmenin itibarını zedeleyen bir uygulama olduğunu ifade eden Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu; “Kamu personel sisteminin temel yaklaşımı; insan onurunu öncelemek, insan haklarına saygılı olmak, saygın iş ilkesine dayanan mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartları olmalıdır. Bu eksende öğretmen istihdamında sözleşmeli öğretmenliğin temel istihdam şekli olarak kabul edildiği algısını güçlendiren adımlar ve uygulamalar, büyük ve güçlü Türkiye iddiası ve hedefiyle bağdaştırılabilir değildir. Öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından 6 yıl boyunca ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi, sağlık ile işsizlik arasında tercihte bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında ayrımcılık oluşturan, öğretmenlik mesleğini ve öğretmenin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına derhal son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlere, kadroya geçirilmeleri süreçlerine ilişkin kalıcı bir düzenleme yapılması beklenmeksizin mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği hakkı başta olmak üzere, kadrolu öğretmenlere tanınan haklar verilmelidir” dedi. “EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİ KAPSAMALI” Sancaktaroğlu, ek gösterge düzenlemesinin ne zaman gerçekleşeceği konusundaki belirsizliğin giderilmesi gerektiğini belirterek; “Ek gösterge konusunda verilen vaadin yerine getirilmesi eğitim çalışanlarının en büyük beklentisi ve haklı talebidir. Siyasi irade tarafından verilen sözün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen henüz somut bir adım atılmamış olması, haklı beklentinin hüsrana dönüşmesi tehlikesini içinde barındırmakta ve sosyal maliyeti artırmaktadır. Ek gösterge konusundaki düzenleme; çalışma barışı, iş motivasyonu, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılması ekseninde, sadece belli kadro unvanları bazında değil, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yapılmalıdır” diye konuştu. “EĞİTİM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE CAYDIRICI YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI” Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaygın bir toplumsal sorun hâline geldiğini belirten Sancaktaroğlu, şöyle devam etti; “Şiddet eylemlerinde, mevcut yasal düzenlemelerin bu fiillere karşı caydırıcı nitelikte ceza öngörmemesi ile şiddet uygulayan kişilerin bu eylemlerinin adli ve idari makamlarca önemsenmeyeceği ve ciddi bir ceza yaptırımıyla karşılaşmayacakları inancı önemli bir rol oynamaktadır. Bu itibarla eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik önleyici ve koruyucu nitelikte cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları, kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep etmekte ve beklemektedir. Olayların yaşandığı okullarımız da tepkimizi haykırdık, şiddet mağduru eğitimcilere destek olduk, kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirerek konunun vahametini ortaya koyduk. Bu doğrultuda, eğitim çalışanlarına karşı tehdit, cebir ve şiddet kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi, eğitimcilere yönelik şiddet eylemlerinin tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması ve şiddet mağdurlarına bakanlıkça hukuki yardım yapılması noktasında yasal düzenleme yapılmalıdır.” “ÖĞRETMENSİZ SINIF KALMAMALI” Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, öğretmenlik mesleğinin tamamen kadrolu hale getirilmesi ve öğretmen açığını kapatacak sayıda atama yapılması gerektiğini belirterek; “Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullar arasındaki nitelik farkının kapatılması, okullarda boş ders kalmamasına ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin bulunmasına bağlıdır. Türkiye’nin OECD ortalamalarında öğretmen başına düşen öğrenci sayılarına ulaşması için yaklaşık 130 bin öğretmen açığı vardır. Öte yandan, 2023 Eğitim Vizyonu’nda 5 yaş çocukların tamamının okul öncesi eğitim kapsamına alınması hedefi dikkate alındığında, 14 bin ek öğretmen ihtiyacı daha söz konusu olmaktadır. İhtiyaç olmasına rağmen yeterli atama yapılmamakta, yeterli aday bulunduğu hâlde atama yapılıp ihtiyaç karşılanmamakta; bu durum ‘önce eğitim’ iradesiyle çelişmektedir. Öğretmenlik mesleği tamamen kadrolu hâle getirilmeli; hiçbir ders boş geçmeyecek şekilde, hiçbir sınıfa ücretli öğretmenin girmesine gerek kalmadan öğretmen açığı kapatılacak sayıda atama yapılmalıdır. Yer değişikliği sürecindeki aksaklıklar giderilmelidir. Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanamaması ve mevcut sistemin ürettiği adaletsizlikler, mağduriyetlerin yanı sıra çalışma barışının bozulmasına ve motivasyon kaybına neden olmaktadır. Yer değişikliği taleplerinin adil ve hakkaniyete uygun sonuçlar üretecek şekilde yeniden ele alınarak bir takvime bağlanması gerekmektedir” dedi. “BAKANLIKTA ETKİN VE YETKİN BİR KASTAMONULU VAR” Sancaktaroğlu, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi değerlendirme konuşmasına; “Milli Eğitim Bakanımızla birlikte Bakan Yardımcısı Hemşehrimiz Mustafa Safran hocamızın ülkemiz ve ilimizin güzide okullarından olan ve proje okulları kapsamında bulunan Abdurrahmanpaşa Lisemizin, rektörlük binası olarak kullanılan ana binasının tekrar bu lisemize kazandırılmasındaki emekleri hem Kastamonulular hem de Kastamonu eğitim camiası tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bu bağlamda yeni okul inşaatlarından eksik öğretmen normlarının tamamlanmasına kadar değerli hocamız hep bizim yanımıza olduğunu göstermiştir. Artık biliyoruz ki mutfakta etkin ve yetkin bir Kastamonulu var. Ülkemiz ve ilimiz eğitimine değer katan hocamıza emekleri ve gayretleri için özel olarak teşekkür ederiz” ifadelerini kullanarak son verdi. (Emre Kiriş)  

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum