TEÇ-SEN: Sorunlarımızı iş bırakarak anlatacağız;

TEÇ-SEN: Sorunlarımızı iş bırakarak anlatacağız

Öğretmenlik Meslek Kanununda toplu sözleşme taleplerinin esas alınmasını isteyen TEÇ-SEN Kastamonu Şubesi üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklaması TEÇ-SEN Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaçakoğlu; “Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi dilekçelerle anlattık! Eylemlerle anlattık! Basın açıklamaları ile anlattık. Lakin hiç kimse de çözüm için elini taşın altına koymadı, koyamadı. Şimdi ise eğitim çalışanları olarak sorunlarımızı iş bırakarak anlatacağız” ifadelerine yer verdi....

Öğretmenlik Meslek Kanununda toplu sözleşme taleplerinin esas alınmasını isteyen TEÇ-SEN Kastamonu Şubesi üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklaması TEÇ-SEN Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaçakoğlu; “Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi dilekçelerle anlattık! Eylemlerle anlattık! Basın açıklamaları ile anlattık. Lakin hiç kimse de çözüm için elini taşın altına koymadı, koyamadı. Şimdi ise eğitim çalışanları olarak sorunlarımızı iş bırakarak anlatacağız” ifadelerine yer verdi.

"EĞİTİM ÇALIŞANLARI OLARAK SORUNLARIMIZI İŞ BIRAKARAK ANLATACAĞIZ"

Eğitim çalışanları olarak 1 günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını dile getiren Kaçakoğlu; "Yıllardır Milli Eğitim Bakanlığından talep ettiğimiz, ısrarcı olduğumuz ve sürekli halının altına süpürülen sorunların çığ gibi büyüdüğünü ve artık çuvala sığmadığını anlatmak için eylemdeyiz. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi dilekçelerle anlattık! Eylemlerle anlattık! Basın açıklamaları ile anlattık!  Alanlara indik anlattık! Bürokratlarımıza, bakanlarımıza, müsteşarlarımıza, bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, daire başkanlarımıza, kurum müdürlerimize birinci ağızdan anlattık. Hiç kimse bize, siz haksızsınız demedi, diyemedi!  Lakin hiç kimse de çözüm için elini taşın altına koymadı, koyamadı. Şimdi ise eğitim çalışanları olarak sorunlarımızı iş bırakarak anlatacağız yıllardır anlatıyoruz. Eğitim çalışanları Cumhurbaşkanlığı, milletvekilleri, belediye başkanlığı seçimlerinde sandık başkanı olurken, hala Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında eğitim çalışanlarının neden salon başkanı veya salon gözcüsü olamadığını, bu konuda bir yönerge değişikliğinin neden yapılmadığını veya yapılamadığını anlayamıyoruz. Anlam da veremiyoruz. Biz bugün eğitim çalışanlarının da sınavlarda salon başkanı ve salon gözcüsü olması için eylemdeyiz" ifadelerine yer verdi.

"2 YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNLARINA 3600 EK GÖSTERGE VERİLİP LİSANS MEZUNU OLAN KAMU ÇALIŞANLARINA 3600 EK GÖSTERGE VERİLMEMESİNİ ANLAYAMIYORUZ"

1’inci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge verilmesi için grevde olduklarını dile getiren Erol Kaçakoğlu; “Kamuda görev yapan 2 milyon kamu çalışanına 1 kalemde 3600 ek gösterge verilip, 250 bin kamu çalışanının kapsam dışı bırakılmasına, 2 yıllık yüksekokul mezunlarına 3600 ek gösterge verilip lisans mezunu olan kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmemesini anlayamıyoruz ve anlam veremiyoruz. Biz bugün 1.dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına3600 ek gösterge verilmesi için grevdeyiz. Kamuda aynı işi yapan personeller arasında 4B’li, 4A’lı, sözleşmeli, ücretli gibi farklı istihdam modellerine hala neden devam edildiğini anlayamıyoruz ve anlam veremiyoruz. “Biz bugün, tüm sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi için eylemdeyiz. Kamuda görev yapan işçilerimize 2 tam maaş,4 yarım maaş ve toplamda 6 ikramiye, emeklilerimize ise yılda 2 kere bayram ikramiyesi verilirken hala kamu çalışanlarına neden bayram ikramiyesi verilmediğini anlayamıyoruz ve anlam veremiyoruz. Biz bugün tüm kamu çalışanlarına da bayramlarda 1 maaş tutarında bayram ikramiyesi verilmesi için grevdeyiz. Siyasi partilerin seçimde söz verdiği, Türkiye büyük millet meclisinde yıllardır bekletilen yardımcı hizmetler sınıfı personellerinin 1 defaya mahsus eğitim durumlarına uygun kadroya atanması hakkındaki kanuni düzenlemenin hala ve neden meclis genel kuruluna getirilmediğini anlayamıyoruz ve anlam veremiyoruz. Biz bugün yardımcı hizmetler sınıfının tamamen kaldırılması için grevdeyiz” dedi.

"ADALETSİZLİĞİ KALDIRIN!"

Kariyer ve liyakat kapsamında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takviminin açıklanmamış olmasına anlam veremediğini dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Kaçakoğlu; “Biz bugün, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının 2 yılda bir her kadro için yapılması, derece kısıtlamasının kaldırılması ve sözlü sınav uygulamasına son verilmesi için grevdeyiz. Kurum içi geçici görevlendirmelerin, birileri için ödül ve mükafat, birileri içinse ceza ve ıslah olarak uygulandığı bilindiği halde kurum içi geçici görevlendirme yönetmeliğinin neden çıkarılmadığını anlayamıyoruz ve anlam veremiyoruz. Biz bugün kurum içi geçici görevlendirme yönetmeliğimizin bir an önce çıkarılması için grevdeyiz. Kullanılmayan yıllık izinler için ücret verilmemesine, hafta sonuna denk gelen izinlerin, hala yıllık izinlerden düşürülmesini anlayamıyoruz ve anlam veremiyoruz. Biz bugün yıllık izinlerin kullanılmayan günlerinin ücretle karşılanması ve hafta sonuna denk gelen izinlerin yıllık izinlerden düşmemesi için grevdeyiz. Adaletsizliği kaldırın. Milli Eğitim Bakanlığında eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında da çalışanlar var derken, sadece öğretmen evlerinde öğretmenlere uygulanan %50’lik indirimi anlayamıyoruz ve anlam veremiyoruz. Biz bugün öğretmen evlerindeki indirimden tüm eğitim çalışanları da yararlansın diye eylemdeyiz” şeklinde konuştu.

"ÖĞRETMENLERİMİZ ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞSUN DİYE GREVDEYİZ"

Türkiye’de ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, düz öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen gibi farklı apolet uygulamalarının son verilmesi gerektiğini vurgulayan Kaçakoğlu;"Milli Eğitim Bakanlığınca tüm illerdeki promosyon ihalelerinin tamamının iptal edilip, 1 milyondan fazla eğitim çalışanı için bakanlıkça merkezi promosyon ihalesinin yapılması veya tüm promosyon ihalelerinin iptal edilerek, günün şartlarına uygun olarak yeniden promosyon ihalelerinin yapılması için grevdeyiz. Milli Eğitim Bakanlığında hizmetli veya memur kadrosunda görev yapan eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerimizin sınıflarına ve öğrencilerine hala kavuşmamış olmasına anlam veremiyoruz. hizmetli/memur öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuşsun diye grevdeyiz. Okulları yeni öğretim yılına, hizmetlisi, memuru, teknisyeni, mimarı, mühendisi, şefi, şube müdürü, okul müdürü, öğretmeni, il-ilçe müdürü, saymanı, şoförü hep birlikte hazırlıyoruz. Yaz döneminde okul ve kurumların kalorifer bakım onarımını, sınıfların ısınmasıyla ilgili iş ve işlemlerin yapılması, sınıfların temizliği, badana boya gibi işlemlerin yapılması, okul güvenliğinin sağlanması, öğrenci yemeklerinin hazırlanması, bahçe düzenlenmesinin yapılması, kömürlerin taşınması, sınıf düzeninin hazırlanması, ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı ve tasnifi yardımcı hizmetler sınıfı personellerimiz tarafından yapılıyor. Yine okul ve kurumların kapı, pencere bakım onarımı, tamiratı vb. tüm işlemlerde teknisyen ve tekniker eğitim çalışanlarının tarafından, okul yapımı, onarımı, derslik yapımı, onarımı gibi tüm iş ve işlemler teknisyen, tekniker mühendis, mimar olan teknik hizmetler sınıfı personellerimiz tarafından yapılmaktadır" dedi.

"ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN VERİLMESİ İÇİN GREVDEYİZ"

Mesai saatleri içerisinde grev kararı almış olmaktan mutlu olmadıklarını, velilerden ve öğrencilerden haklarını helal etmelerini isteyerek devam eden Erol Kaçakoğlu; "Eğitim yılı çalışma takvimleri, okul kayıt işlemleri, öğrenci taşıma ihaleleri, özel okulların açılması, sürücü kursları sınavlarının planlanması, yapılması, teftiş, terfi iş ve işlemleri,il içi koordinasyonun ve intikallerin sağlanması, milli eğitim bakanlığının temel politikalarının okul ve kurumlara aktarılması, sınav sorularının merkezden taşraya güvenli bir şekilde taşınması, seminer planlarının hazırlanması, maaş, özlük dosyalarının hazırlanması gibi tüm iş ve işlemler ise genel idari hizmetler sınıfı personellerimiz tarafından yapılmaktadır.Okul ve kurumlarımızın yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması ile ilgili topyekun bir mücadele veriyoruz. ancak, 1 milyon eğitim çalışanına ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinden neden dışlandığımızı, kapsam dışı bırakıldığımızı anlayamıyoruz ve anlam veremiyoruz. Biz bugün Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının tümüne öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilmesi için grevdeyiz. (Banu Türkmenoğlu)

Kaynak:

İlgili Konular :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
0 Yorum